Riešiteľský tím

Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska sa realizuje v spolupráci šiestich umenovedných pracovísk Slovenskej akadémie vied:

Gerát, Ivan, doc. PhDr., PhD.
Ciulisová, Ingrid, doc. PhDr., CSc.
Bartošová, Zuzana, PhD.

Bžoch, Adam, prof. Mgr., CSc.
Görözdi, Judit, Mgr., PhD.
Kusá, Mária, prof. PhDr., CSc.

Petöczová, Janka, PhDr., CSc.
Urbancová, Hana, PhDr., DrSc.
Veselovská, Eva, Mgr., PhD.

Knopová, Elena, PhDr., PhD.
Mistrík, Miloš, prof. PhDr., DrSc.
Podmaková, Dagmar, PhDr., CSc. / od 2013 Hlaváčová, Anna, PhDr., CSc.

Brtáňová, Erika, doc. PhDr., CSc.
Hučková, Dana, Mgr., CSc.
Somolayová (Schmarcová), Ľubica, Mgr., PhD. / od 2013 Passia, Radoslav, Mgr., PhD.

Žeňuch, Peter, prof. PhDr., DrSc.
Kačic, Ladislav, Mgr. art., PhD.
Zavarský, Svorad, Mgr., PhD.