Publicita

V sekcii Publicita nájdete základné informácie, ktoré sa viažu k medializácii výsledkov, jednotlivých aktivít a projektu v prerozdelení na podsekcie:

  • ROZHOVORY
  • TLAČOVÉ SPRÁVY
  • GALÉRIA – fotodokumentácia k projektu