Projektová dokumentácia

Sekcia Projektová dokumentácia bude venovaná základným dokumentom k projektu. Nájdete tu základné informácie a dokumenty, ktoré sú štruktúrované na 4 základné podsekcie:

  • NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK – ZMLUVY A DODATKY
  • VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
  • ZÁPISNICE
  • MONITOROVACIE SPRÁVY