Výstupy

V sekcii Výstupy nájdete základné informácie, ktoré vás budú informovať o dosiahnutých výsledkoch, ako aj dopadoch realizácie projektu v prerozdelení na podsekcie:

  • MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
  • ŠTÚDIE A PUBLIKÁCIE
  • BUDOVANIE KNIŽNICE
  • INFRAŠTRUKTÚRA A ZARIADENIA