Odkrývame kultúrne dedičstvo Slovenska

Muzikologická videokonferencia

28. 11. 2014 sa konala videokonferencia Pramene renesančnej a barokovej hudby na Slovensku a v Európe, na ktorej participovali vedeckí pracovníci Ústavu hudobnej vedy SAV, Slavistického ústavu Jána Stanislava, Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy, Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, Katedry hudby, Inštitútu hudobného a výtvarného umenia a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

PODPORUJEME VÝSKUMNÉ AKTIVITY NA SLOVENSKU/PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ