INFRAŠTRUKTÚRA A ZARIADENIA

Moderná prístrojová a technická infraštruktúra centra je kľúčovým predpokladom pre dosiahnutie a udržanie medzinárodnej úrovne budúceho výskumu. Umožňuje vznik funkčných väzieb medzi jednotlivými pracoviskami, zefektívnenie vedecko-výskumných a vzdelávacích činností a prepojenie špičkového výskumu s kvalitným vzdelávaním a inovačnými aktivitami podľa vzoru centier excelentnosti v zahraničí.

  • Centrálna HW platforma: IBM BladeCenter
  • Systém pre podporu vedeckého výskumu objektov v elektronickej forme: Online databáza vrátane funkcionality digitálneho archívu
  • Skenovacie pracovisko: Skener Kodak® Creo IQsmart1 (obslužný program Kodak® oXYgen LE , grafický program CorelDRAW® Graphics Suite 12)
  • Veľkoplošné skenovacie pracovisko: Skener Contex IQ 2400 (obslužný program Nextimage Wide Format Scanning + Copying 3.1.3, OCR program ABBYY FineReader 11)
  • Digitalizačné pracovisko mikrofilmov: Skener Image Data Microfilm ScanPro 2000 (obslužný program PowerScan 2000)
  • Videokonferenčný systém: MeetVideo