Edičná a publikačná činnosť

 
Viedenská škola dejín umenia - Ruská historiografia umenia - Československý štrukturalizmus - Ikonológia a semiotika
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000, 374 strán, obr. Pozn. Bibl. Reg.
Resumé angl.: Four Routes in Art History Methodology (s. 357-364)
ISBN 80-224-0601-5