Edičná a publikačná činnosť

 
Barrister & Principal Publishing, Brno, 2017, 271 strán
ISBN 978-80-7485-151-3