Aktuálne projekty

Granty VEGA

Číslo:  2/0019/22
Názov:  Vizuálne pramene k dejinám Uhorského kráľovstva v 16. storočí
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Veronika Kucharská PhD.
Doba riešenia:  1 / 2022 - 12 / 2025
Číslo:  2/0098/21
Názov:  Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2021 - 12 / 2024
Číslo:  2/0060/20
Názov:  Farské kostoly v stredoveku: Vznik - Formy - Funkcie
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2020 - 12 / 2023
Číslo:  2/0075/19
Názov:  Ikonológia charity v mestách strednej Európy – príklad Bratislavy
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  1 / 2019 - 12 / 2022
Číslo:   2/0071/19
Názov:  Symbolizmus na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2019 - 12 / 2022

Projekty APVV

Číslo:  APVV-19-0522
Názov:  Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Daniel Grúň PhD.
Doba riešenia:  7 / 2020 - 6 / 2024

Medzinárodné projekty

Číslo:  HORIZON 2020, MCSA – IF – 2016, č. 740256
Názov:  Karol IV. ako zberateľ
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Program:  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Podpora projektov SAV Seal of Excellence
Doba riešenia:  1 / 2018 - 11 / 2022