Časopis ARS 44 (2011) 2

Lubomír KONEČNÝ

Lost in Translation. The Iconographic Tradition and Visual Transformation of an Antique Fable
[Ztraceno v překladu. Ikonografická tradice a vizuální proměny jedné antické bajky]

(Resumé)

Záměrem této studie je ukázat jak komplexní mohou být interpretace některých ikonografických témat. Není-li jejich tradice dostatečně známá, můžeme být snadno svedeni ke konstatování, že vše je očividné a tedy není co řešit.

Zde analyzovaná ikonografická skupina začíná svou existenci ve 2. století n. l. Babriovou bajkou Bubulcus & Hercules, která byla později přejata do sbírky sestavené Gabrielem Faernem a vybavené ilustracemi Pirra Ligoria (1563). Tento text následně inspiroval kresbu Lodewijka Toeputa (Lodovico Pozzoserrato), na jejímž základě vytvořil roku 1599 rytinu Jan Sadeler. Jeho grafický list pak použil před rokem 1611 Giovanni Castrucci pro svou Krajinu s obeliskem, reliéf vytvořený technikou pietra dura pro císaře Rudolfa II. Téměř všechny elementy původní bajky a její ikonografické tradice sice zůstaly na tomto reliéfu zachovány, ale to nejpodstatnější (modlící se vozka Bubulcus) bylo „ztraceno v překladu / lost in translation“. Na počátku byla bajka s poselstvím: „Pomož si sám a bude Ti pomoženo“, na konci krajina, která se zdá být prosta jakéhokoliv významu.