Časopis ARS 44 (2011) 2

Ivan GERÁT

Úvod

V posledných rokoch časopis Ars publikoval popri tradičných kolekciách článkov, venovaných rozmanitým témam, aj niekoľko tematicky zame¬raných čísel. Ako zostavovateľ tohto čísla som hľadal články, zamerané na problémy ikonografie a ikonológie. Na začiatku nestála žiadna zvláštna definícia pojmov, žiadna ideologická zaujatosť. Namiesto definovania teoretického rámca som požiadal známych autorov, ktorí majú svoje vlastné explicitné či implicitné definície týchto termínov a svoje vlastné stratégie ich používania, aby na vybranom príklade ukázali svoj vlastný pohľad na prácu s týmito pojmami. Prvá časť čísla predstavuje výsledné texty.