Časopis ARS 34 (2001) 2-3

Ingrid CIULISOVÁ

A Little Known Painting Venus from the Collection of the Slovak National Gallery (Gillis Coignet Reconsidered)
[Málo známy obraz Venuša zo zbierok Slovenskej národnej galérie]

(Resumé)

V zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave sa nachádza obraz Vanitas (inv. č. 0 5800, dub, olej, 123 x 94 cm; signovaný "G. Congnet"), zakúpený zo súkromnej zbierky roku 1981. Napriek tomu, že ide o kvalitnú maľbu, slovenská ani zahraničná umeleckohistorická spisba sa o tomto obraze nezmieňuje. Môžeme iba predpokladať, že to bol dr. Karol Vaculík, dlhoročný riaditeľ SNG, kto po konzultácii so zahraničnými špecialistami atribuoval túto maľbu flámskemu maliarovi Gillisovi Coignetovi. Bratislavský obraz odkazuje k majstrovskému dielu Tiziana (Tiziano Vecellio, okolo 1490 - 1575) Venuša so zrkadlom. Téma Venuše so zrkadlom patrila k Tizianovým najobľúbenejším a súčasne umeleckohistorická spisba reflektuje početné verzie, dielenské repliky a súveké kópie tohoto Tizianovho diela.

Gillis Coignet (Cogniet, Congiet, Congnet, Quinget, 1542 Antverpy - 27. 12. 1599 Hamburg) patril k tým nizozemským maliarom, ktorých Tizianove obrazy fascinovali. Príkladom toho je aj jeho obraz Venuša so zrkadlom z roku 1579 ( pôvodne Kassel, Staatliche Gemäldegalerie, stratený počas druhej svetovej vojny) . Kasselský obraz je bratislavskej maľbe v mnohom blízky. Spája ich formát, rozmery i materiál, ktorým v oboch prípadoch bola olejomaľba realizovaná na dubovom dreve. Od kasselského obrazu, ale aj od všetkých ostatných známych verzií obrazov Venuša so zrkadlom, maľovaných podľa spomínanej Tizianovej predlohy, sa však bratislavská maľba odlišuje jedným kompozičným detailom. Venuša na bratislavskom obraze si nepriťahuje zamatový plášť v geste cudnosti, odkazujúcemu k známej antickej Venus Pudica (dnes zbierky Uffizi, Florencia), ale drží v ľavej ruke šnúru perál.

Bratislavský obraz je súčasťou expozície nizozemského umenia Slovenskej národnej galérie a prezentuje sa tu ako Vanitas. Dielo Gillisa Coigneta, ako bolo doposiaľ zhodnotené, zahŕňa maľbu s touto témou, vyhotovenú roku 1595, v súčasnosti v zbierkach Múzea baróna Gerarda vo francúzskom Bayeux. Žena na tomto obraze drží v ľavej ruke korunu a jej gesto bezprostredne evokuje bratislavskú kompozíciu. Obraz z Bayeux však už nemožno spájať s Tizianovou Venušou so zrkadlom. Z tohto hľadiska je bratislavskému obrazu ikonograficky podstatne bližšia práca Tizianovej dielne Venušina toaleta (zbierka baróna Franchettiho, Ca' d'Oro, Benátky), ktorej kompozícia, podobne ako bratislavská, už postráda dvojicu kupidov so zrkadlom. O tom, že Coignet bol skutočne obdivovateľom Tizianových prác, svedčí na bratislavskom obraze aj taký detail, akým je trstený košík, nachádzajúci sa v ľavej dolnej časti jeho obrazovej kompozície. Podobný môžeme vidieť na Tizianovej maľbe Madona a dieťa so sv. Katarínou Alexandrijskou a pastierom (zbierky múzea Louvre).

Ak v prípade bratislavského obrazu uvažujeme nad Coignetovým autorstvom, musíme v tomto kontexte spomenúť aj ďalší z obrazov tohto autora - olejomaľbu Smrť Kleopatry (súkromná zbierka). S bratislavským dielom ju spája najmä analogická typológia ženskej hlavy a spôsob jej kompozičného napojenia. Zároveň je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že hlava Venuše z bratislavského obrazu je v porovnaní s hlavou Kleopatry schematickejšia. Badateľný je aj istý rozdiel v modelácii a typológii inkarnátu tváre a inkarnátu tela na bratislavskom obraze. Tento fakt je dôležitý najmä preto, že podľa Van Mandera, Coignet často predával diela svojich žiakov ako svoje vlastné, pridajúc k nim iba niekoľko ťahov štetcom.

Bratislavský obraz nebol od zakúpenia do zbierok SNG reštaurovaný. Možno očakávať, že reštaurovanie, technická analýza a celkové technologické vyhodnotenie tohto diela prinesú v budúcnosti nové poznatky a s definitívnou platnosťou ukážu, či je obraz Venuša dielom jednej ruky. Známe údaje neumožňujú datovať vznik Coignetovho diela. Vzhľadom k úzkej štýlovej afinite s obrazom Vanitas z Bayeux sa domnievam, že k tomu došlo v deväťdesiatych rokoch 16. storočia.