Časopis ARS 53 (2020) 1

Štúdie

Hans KÖRNER: Das Kunstwerk trauert – das Kunstwerk feiert. Grabmal und Denkmal Ludwig Anzengrubers in Wien im europäischen Kontext, s. 3-34
Resumé

Marta HERUCOVÁ: Andor Dudits a dozvuky preraffaelistických inšpirácií na jeho košickej maľbe, s. 35-54
Resumé

Zuzana BARTOŠOVÁ: Medzi Parížom a Bratislavou I. Francúzsko-slovenské a slovensko-francúzske vzťahy vo výtvarnom umení počas šesťdesiatych rokov 20. storočia (1. časť – segment), s. 55-81
Resumé

Christelle NICOLAS: Človek, ktorý vynachádza sám seba: americkosť a ostrovnosť v dielach Jonasa Mekasa a Beatrice Gibsonovej, s. 82-89
Resumé

Recenzie

Stanislava Kustrová: Ilúzia. Obraz ako metafora ľudskej mysle., s. 90-93