International conferences

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (2018) ()
Zoznam oprávnených voličov do SR CVU SAV (2018) ()
Predstava o pôsobení v Správnej rade Centra vied o umení, v. v. i. (2018) ()