International conferences

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky : Centrum vied o umení SAV, v.v.i. (2018) ()
PRAVIDLÁ výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie (2018) ()
PRAVIDLÁ výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie (2018) ()