Journal ARS 45 (2012) 1

Articles

I.
Steven MANSBACH – Victor A. FRIEDMAN – Janis KRESLINS:
New Histories and New Methods in Engaging the Eastern European Avant-Gardes. Introduction
[Nové dejiny a nové metódy prístupu k východoeurópskym avantgardám. Úvod]
, pp. 3-5

Juliana MAXIM: Downcast Colossus. Communist Architecture in Romania’s Post-Communist Cinema
[Zvrhnutý kolos. Komunistická architektúra v rumunskom postkomunistickom filme]
, pp. 6-17, 13 figs.
Summary

Matthew Jesse JACKSON: Vision and Communism
[Vízia a komunizmus]
, pp. 18-25, 5 figs.
Summary

Janis KRESLINS: Reading, Seeing, Conceiving in the Baltic, or Don’t Judge a Modernist Book by Its Cover
[Čítanie, vnímanie a tvorba na Balte alebo o tom, že modernistická kniha by sa podľa obálky súdiť nemala]
, pp. 26-36, 17 figs.
Summary

Victor A. FRIEDMAN: Beyond the Borders. Bulgarian and Macedonian Poetic Cover Art in the Early and Middle Twentieth Century
[Pohľad ponad hranice. Obálky bulharských a macedónskych básnických zbierok zo začiatku a polovice dvadsiateho storočia]
, pp. 37-48, 29 figs.
Summary

Atanas BOTEV: What Deconstruction Is Not? (Is Derrida’s Philosophy Based upon His Hashish Consumption?)
[Čo nie je dekonštrukciou? (Je Derridova filozofia založená na konzumácii hašišu?)]
, pp. 49-55, 13 figs.
Summary

II.
Mária ORIŠKOVÁ:
Welcome to Capitalism. Institutional Dimensions of Art History in Post-Communist Slovakia
[Vitajte v kapitalizme. Inštitucionálne rozmery dejín umenia na postkomunistickom Slovensku]
, pp. 56-66
Summary

Ingrid CIULISOVÁ: Vojvoda Albert Sasko-Tešínsky a jeho vkus
[Duke Albert of Saxe-Teschen and His Taste]
, pp. 67-82, 8 figs.
Summary