Journal ARS 1 (1967) 1

Introduction: Marian VÁROSS: Revue ARS a dejiny umenia na Slovensku
[The Revue ARS and Art History in Slovakia]
, pp. 3-10

Articles

I.
Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ:
Probleme der Forschung und Erläuterung der Kunst des 19. Jahrhunderts in der Slowakei
[Problémy výskumu a výkladu umenia 19. storočia na Slovensku]
[Problems of Research and Interpretation of 19th Century Art in Slovakia]
, pp. 11-23, 9 figs.

Ladislav SAUČIN: Dejiny umenia - ich vznik a rozvoj s osobitným zreteľom na Slovensko
[Die Geschichte der Kunst - ihr Entstehen und Entwicklung mit besonderer Hinsicht auf die Slowakei]
[History of Art - Its Origin and Development with Particular Regard to Slovakia]
, pp. 24-37, 3 figs.

Anton BAGIN - Ladislav ŠÁŠKY: Umelecký vývoj barokového kostola vo Višňovom
[Die Kunstentwicklung der Barocktempels in Višňové]
[The Artistic Development of the Baroque Church in Višňové]
, pp. 38-52, 15 figs.

Leo KOHÚT: O knižných ilustráciách Vincenta Hložníka
[Die Buchillustrationen des Vincent Hložník]
[On Book Illustrations by Vincent Hložník]
, pp. 53-78, 18 figs.

II.
Rudolf CHADRABA:
Zwei Welten im Bild. Zu den antiken Grundlagen dualistischer Komposition
[Dva svety v obraze. K antickým základom kompozičného dualizmu]
[Two Worlds in a Picture. On the Ancient Bases of Compositional Dualism]
, pp. 79-123, 62 figs.

Mária MALÍKOVÁ: Neznámy obraz z Maulbertschovej dielne v Pruskom
[Ein unbekanntes Bild aus der Maulbertsch-Werkstatt in Pruské]
[An Unknown Painting from Maulbertsch's Workshop in Pruské]
, pp. 124-131, 6 figs.

III.
Eugen SABOL:
Z dejín výtvarného života v Košiciach v začiatkoch predmníchovskej ČSR
[From the History of Artistic Life in Košice in the Early Pre-Munich Czechoslovakia]
, pp. 132-133

Ema MARKOVÁ: Novomestská tkanina s antickým motívom kvadrigy
[Fabric with an Antique Motif of Quadriga from Nové Mesto nad Váhom]
, pp. 134-136, 4 figs.

Klára KUBIČKOVÁ: Príspevok k typológii stredovekého oltára na Slovensku
[A Contribution to the Typology of the Medieval Altar in Slovakia]
, pp. 137-139, 2 figs.

Otomar GERGELYI: Prestavba tovarníckeho kaštieľa v r. 1730 - 1750
[The Remodelling of the Manor House in Tovarníky in the Years 1730 - 1750]
, pp. 140-141

Katarína JANČOVÁ: Poznámky k slovenským vedutám v grafických zbierkach Varšavy, Gdanska a Krakova
[Notes on Slovak Vedutas in Graphic Collections in Warsaw, Gdansk and Krakow]
, pp. 142-144