Journal ARS 2 (1968) 1

Articles

I.
Grgo GAMULIN:
K teórii naivného umenia
[Zur Theorie der naiven Kunst]
[On the Theory of Naive Art]
, pp. 3-30, 21 figs.

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Die Entwicklungsaspekte des Schaffens Johann Rombauers
[Vývojové aspekty tvorby Jána Rombauera]
[Developmental Aspects of the Work of Johann Rombauer]
, pp. 31-66, 28 figs.

Géza GALAVICS (Budapešť/Budapest): Nástropné maľby košickej radnice
[Die Wandmalereien am Gewölbe des Rathauses in in Košice (Kaschau)]
[Ceiling Paintings of the Town Hall in Košice]
, pp. 67-80, 5 figs.

Jaroslav BUREŠ: To the Beginnings of Late Gothic Architecture in Slovakia
[K počiatkom neskorogotickej architektúry na Slovensku]
, pp. 81-110, 36 figs.

II.
Ján BAKOŠ:
Významové vrstvy grafickej tvorby Albína Brunovského
[Bedeutungsschichten im graphischen Schaffen Albín Brunovský’s]
[Semantic Layers of the Graphic Work of Albín Brunovský]
, pp. 111-132, 12 figs.

Alojz STRUHÁR: Princípy geometrickej harmónie a ich použitie v stredovekej architektúre na Slovensku
[Prinzipien der geometrischen Harmonie und ihr Gebrauch in der mittelalterlichen Architektur der Slowakei]
[Principles of Geometric Harmony and Their Application in Medieval Architecture in Slovakia]
, pp. 133-159, 38 figs.

Klára SEVEROVÁ: K problematike monogramistu M. S.
[Zur Problematik des Monogrammisten M. S.]
[The Issue of Monogramist M. S.]
, pp. 160-166, 3 figs.

III.
Leo KOHÚT:
Knižná grafika Márie Želibskej-Vančíkovej
[Book Graphic Art of Mária Želibská-Vančíková]
, pp. 167-176, 2 figs.

Viera LUXOVÁ: Archívne záznamy o bratislavských umelcoch a remeselníkoch
[Archival Records on Artists and Craftsmen in Bratislava]
, pp. 177-181

Reviews

Libuša CIDLINSKÁ: Výstava a sympózium Umenie Podunajskej školy
[Exhibition and Symposium The Art of the Danube School]
, pp. 182-184

Iva MOJŽIŠOVÁ: Múzeá moderného umenia v severnom Porýnsku a v Porúrsku
[Museums of Modern Art in North Rhine Region and in Ruhr Region]
, pp. 185-192, 8 figs.