Journal ARS 16 (1982) 2

Articles

Karol KAHOUN: Stavebný vývin stredovekej Levoče
[The Architectural Development of Levoča in the Middle Ages]
, pp. 6-15, 5 figs.

Ivan KUHN: Renesančná architektúra na Slovensku
[Renaissancearchitektur in der Slowakei]
[The Renaissance Architecture in Slovakia]
, pp. 16-72, 51 figs.

Jiří KOSTKA - Zuzana ŠEVČÍKOVÁ: Renesančný kaštieľ v Radole
[Le châtelet de style Renaissance à Radola]
[The Renaissance Manor House in Radola]
, pp. 73-80, 7 figs.

Fedor KRESÁK: Súčasný vývin štadióna
[The Contemporary Development of the Stadium]
, pp. 81-119, 32 figs.

Ján BAKOŠ: Úvahy o umeleckohistorickom stanovisku Alberta Kutala
[Reflections on Albert Kutal's Art Historical Standpoint]
, pp. 120-143