Journal ARS 18 (1984) 2

Articles

Dana BOŘUTOVÁ: Úvahy o slovenskej pamätníkovej tvorbe rokov 1945 - 1980
[Reflections on Slovak Memorial Ensemble of the Years 1945 - 1980]
, pp. 7-23, 9 figs.

Zuzana BARTOŠOVÁ: Slovenské sochárstvo 1945 - 1948
[Slovak Sculpture 1945 - 1948]
, pp. 25-33, 7 figs.

Igor GAZDÍK: Moderná slovenská kresba (Poznámky k rokom 1945 - 1980)
[Modern Slovak Drawing Art (Notes on the Years 1945 - 1980)]
, pp. 35-62, 28 figs.

Dagmar SRNENSKÁ: Sociálne a expresívne tendencie slovenskej grafiky 1911 - 1944
[Social and Expressive Tendencies of Slovak Graphic Arts 1911 - 1944]
, pp. 63-84, 10 figs.

Eva TROJANOVÁ: K problematike rozvoja ranej grafickej tvorby Vincenta Hložníka
[Development of Vincent Hložník's Early Graphic Work]
, pp. 85-97, 8 figs.

Gerhard KOMORA: Fenomén knihy (príspevok k chápaniu knihy ako výtvarného diela)
[The Book Phenomenon (on the Perception of a Book as a Work of Art)]
, pp. 99-106, 5 figs.