Journal ARS 41 (2008) 2

Articles

I.
Jean-Marc POINSOT:
Dialogues critiques
[Kritické dialógy]
[Critical Dialogues]
, pp. 155-165
Summary

II.
Georghe VIDA:
Hans Mattis Teutsch et les métamorphoses de l'avant-garde roumaine
[Hans Mattis Teutsch a metamorfózy rumunskej avantgardy]
[Hans Mattis Teutsch and Metamorphoses of the Rumanian Avant-garde]
, pp. 166-187, 10 figs.
Summary

Pavel ŠTĚPÁNEK: Oscar Domínguez na Slovensku
[Oscar Domínguez en Eslovaquia]
[Oscar Domínguez in Slovakia]
, pp. 188-208, 15 figs.
Summary

III.
Zuzana BARTOŠOVÁ:
From the Scene to the Clandestine. International Activities of Artists on the Unofficial Slovak Art Scene 1973 - 1976 (from the 2nd Slovak Visual Artists' Union Congress, 2. 11. 1972 to Charter '77, 1. 1. 1977)
[Zo scény do utajenia. Zahraničné aktivity umelcov neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény v rokoch 1973 – 1977 (medzi II. zjazdom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, 2. 11. 1972 a Chartou ‘77, 1. 1. 1977)]
, pp. 209-227, 15 figs.
Summary

Océane DELLEAUX: Le multiple d'artiste. Une contribution au débat sur la démocratisation de l'art
[Multiple originálu. Príspevok k diskusii o demokratizácii umenia]
[Artist’s Multiple. A Contribution to the Discourse on the Democratization of Art]
, pp. 228-239, 8 figs.
Summary

Cécile CAMART: L'aveau de la fiction: une stratégie contemporaine. Les paratextes de Sophie Calle
[Doznanie fikcie: súčasná stratégia. Paratexty Sophie Calle]
[Admission of Fiction: a Contemporary Strategy. Sophie Calle’s Paratexts]
, pp. 240-255
Summary

Olivier VARGIN: Regards sur l'Art de "l'Autre" Europe. L'art contemporain est-européen apres 1989
[Pohľady na umenie „inej“ Európy. Súčasné východoeurópske umenie po roku 1989]
[Insights on the Art of the 'Other' Europe. Contemporary East European Art after 1989]
, pp. 256-269, 9 figs.
Summary

Nada BEROŠ: Balkan Bacteria
[Balkánske baktérie]
, pp. 270-289, 8 figs.
Summary

Katarína RUSNÁKOVÁ: Politika tela v súčasnom videoumení na Slovensku
[Policy of a Body in Contemporary Video Art in Slovakia]
, pp. 290-306, 11 figs.
Summary

Michael RATTRAY: Conversations. The Sharjah Biennale and International Art Relations in the United Arab Emirates
[Rozhovory. Bienále Šarjah a medzinárodné umelecké vzťahy v Spojených arabských emirátoch]
, pp. 307-316, 2 figs.
Summary