Journal ARS 26 (1993) 1

Articles

Jaromír NEUMANN: Zu den Anfängen Georg Raphael Donners. Unbekannte Werke Georg Raphael Donners in Budischau?
[K počátkům Donnerovy tvorby. Neznámá díla G. R. Donnera v Budišově?]
[The Origins of Donner's Work. Unknown Works by G. R. Donner in Budišov?]
, pp. 1-45, 23 figs.

Jacek DĘBICKI: Die Schöne Madonna in Krużlowa
[Krásna Madona z Krużlowej]
[Beautiful Madonna of Krużlowa]
, pp. 46-65, 10 figs.

Ingrid CIULISOVÁ: Lesk a bieda slovenskej kunsthistórie I. Slovenský dejepis umenia 1919 – 1938
[Die Glorie und die Misere der slowakischen Kunstgeschichte I. Die slowakische Kunstgeschichtsschreibung 1919 – 1938]
[The Glory and the Misery of Slovak Art History I. Slovak History of Art 1919 – 1938]
, pp. 66-75

Materials

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: František Portenhauser – bratislavský staviteľ 1. polovice 18. storočia
[Franz Portenhauser – ein Baumeister der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts in Bratislava]
[Franz Portenhauser – a Builder in Bratislava in the 1st Half of the 18th Century]
, pp. 76-83, 3 figs.

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: K činnosti rakúskej maliarskej školy na Slovensku v 18. storočí
[The Activities of the Austrian School of Painting in Slovakia in the 18th Century]
, pp. 84-90, 5 figs.

Dušan BURAN: Poznámka k levočskej nástennej maľbe
[A Note to Wall Painting in Levoča]
, pp. 90-93, 2 figs.

Reviews

Dana BOŘUTOVÁ - Danica ŠOLTÉSOVÁ: Tradícia a experiment (V MAK-u znovu otvorené)
[Tradition and Experiment (The MAK Reopened)]
, pp. 93-95, 2 figs.

Danica ŠOLTÉSOVÁ: Paralely Emila Belluša
[Emil Belluš's Parallels]
, pp. 95-96