Journal ARS 31 (1998) 1-3

Articles

Ján BAKOŠ: Od ikonológie k semiotike
[From Iconology to Semiotics]
, pp. 3-47
Summary

Ivan GERÁT: Willehalm und Ladislaus – Liebe und Kampf in Text und Bild
[Willehalm a Ladislav – boj a láska v textoch i obrazoch]
[Willehalm and Ladislaus – Fight and Love in Texts and Pictures]
, pp. 48-94, 42 figs.
Summary

Materials

Luboš KÜRTHY: Príspevok ku štýlovej charakteristike rastlinnej ornamentiky v architektúre tretej štvrtiny XIII. storočia (Explikácia na dekore kláštorného kostola znievskych premonštrátov)
[Beitrag zur Stilcharakteristik der Pflanzenornamentik in der Architektur des dritten Viertels des 13. Jahrhunderts (Explikation am Dekor der Klosterkirche der Prämonstraten in Kláštor pod Znievom)]
[A Contribution to the Style Characteristic of the Plant Ornamentation in the Architecture of the Third Quarter of the 13th Century (Explication on the Decoration of the Premonstrate Monastery Church in Kláštor pod Znievom)]
, pp. 95-104, 22 figs.
Summary

Ingrid CIULISOVÁ: Banskobystrický triptych s Klaňaním troch kráľov
[Triptych of Adoration of the Kings from Banská Bystrica]
, pp. 105-116, 4 figs.
Summary

Jozef MEDVECKÝ: Medzi renesanciou a barokom. K charakteru domácej maliarskej tvorby prvej polovice 17. storočia
[Zwischen Renaissance und Barock. Zum Charakteristik der einheimischen malerischen Produktion der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts]
[Between Renaissance and Baroque. On Characteristics of the Local Painting Production of the First Half of the 17th Century]
, pp. 117-145, 19 figs.
Summary

Katarína STRAKOVÁ: Cechové oltáre farského kostola v Skalici
[Zunftaltäre der Pfarrkirche in Skalica]
[Guild Altars of the Parish Church in Skalica]
, pp. 146-179, 13 figs.
Summary

Barbara BALÁŽOVÁ: Oltár Nanebovzatia Panny Márie bývalého farského kostola v Kremnici
[Altar of Assumption of Virgin of the Former Parish Church in the Town of Kremnica]
, pp. 180-201, 10 figs.
Summary

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: K životu a dielu maliara Eliasa Mögela
[Zum Leben und Werk des Malers Elias Mögel]
[On Life and Work of Painer Elias Mögel]
, pp. 202-213, 12 figs.
Summary

József SISA: Mestský park (Aupark) v Bratislave
[The City Park of Bratislava]
, pp. 214-225, 8 figs.
Summary

Zuzana BARTOŠOVÁ: Národná verzus európska podoba výtvarného symbolizmu (s prihliadnutím na dielo Martina Benku, Antona Jasuscha, Jozefa Arpáda Murmanna, Jána Koniarka a jeho interpretáciu)
[National vs. European Form of Visual Symbolism (Considering Work of Martin Benka, Anton Jasusch, Jozef Arpád Murmann, Ján Koniarek and Their Interpretation)]
, pp. 226-239
Summary

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Bratislavskí výtvarní umelci a umeleckí remeselníci 18. storočia - dodatky
[Bratislava Artists and Craftsmen of the 18th Century - Addenda]
, pp. 240-246

Reviews

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: „Magnificat anima mea Dominum“. Na okraj výstavy Majstra MS v Budapešti
[„Magnificat anima mea Dominum“. Anmerkungsweise zur Ausstellung des Meisters MS in Budapest]
, pp. 247-264, 6 figs.
Summary